Een scan voor energie inkoop is een onderzoek naar de behoefte aan energie binnen uw organisatie. Voor een optimaal contract is het van belang om een overzicht te hebben van de energiehuishouding binnen uw organisatie. Alenso heeft de kennis en kunde in huis om voor u een scan uit te voeren waarmee een inzicht in uw bedrijfsvoering v.w.b. energie wordt opgesteld. Hierbij wordt bekeken wat het energieverbruik binnen uw organisatie is.

Benodigde documentatie tijdens dit onderzoek:

  • Energie facturen betreffende electriciteit, gas en water van de afgelopen 2 jaren (24 maanden) van afname
  • Actuele contracten van huidige energieleveranciers
  • Data m.b.t. afname van energie (dag, week en maand) overzicht


Tijdens het onderzoek zal tevens worden ingegaan op de bedrijfsvoering waarbij ook wordt gekeken naar bedrijfstijden e.d..

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met Alenso.