U wenst energiezorg binnen uw organisatie gestalte te geven, maar het ontbreekt u aan de tijd of kennis.

Alenso vervult voor u de rol van energiecoördinator, waarbij wij op locatie het energiebeleid binnen uw bedrijf of instelling vormgeven en uitvoeren. U kunt daarbij denken aan het vervullen van de verplichtingen in het kader van de Wet Milieubeheer en/of MJA of het realiseren van energiebesparingsprojecten. Met haar specialistische kennis op het gebied van energie, milieu en procestechnologie is Alenso mogelijk de ideale partner voor uw bedrijf.

Wellicht ook voor u interessant

Als u eveneens gebruik wenst te maken van de kennis en ervaring van Alenso is het mogelijk in een oriënterend gesprek de mogelijkheden te inventariseren.

De voordelen nog even op een rijtje:

  • Voldoen aan wettelijke en MJA-verplichtingen
  • Kostenbesparing (full time energiecoördinator kost > € 50.000,- per jaar)
  • Beschikking over actuele kennis op het gebied van ontwikkelingen in de energiemarkt en wetgeving
  • Geen verplichting jegens eigen personele inzet.
  • Beschikking over meerdere disciplines vertegenwoordigd binnen Alenso
  • Gebruikmakend van beschikbare monitoringinstrumenten
  • Structurele aandacht voor Energiezorg

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met Alenso.