Het Alenso energiebesparingsonderzoek is zeer zeker de moeite waard om te laten uitvoeren. Tevens is het een geschikt instrument wanneer u een milieu vergunning moet aanvragen. Het onderzoek is vastgelegd in de Wmb (Wet milieu beheer).

De kosten voor het onderzoek kunnen veelal worden ondergebracht in de EIA subsidie (energie subsidie).

Na deze energiescan heeft u een beeld van uw energiehuishouding en eventueel te nemen maatregelen. Tijdens dit onderzoek worden de energie facturen en contracten van uw bedrijf bekeken. Tevens wordt een rondgang door uw bedrijf gemaakt. Tijdens de rondgang zullen de energieverbruikers worden bekeken en kunt u eventueel zelf aangeven waar aandacht aan moet worden besteed.

Na de rondgang ontvangt u van de Alenso energie adviseur een korte mondelinge samenvatting van het geconstateerde. Na enkele dagen ontvangt u een schriftelijk rapport/overzicht van de energie huishouding binnen uw organisatie met eventuele aanbevelingen over verbeteringen die kostenbesparend kunnen werken. Tevens worden eventuele subsidie mogelijkheden toegelicht.

Door het energie onderzoek te laten uitvoeren bent u op de hoogte van het feit dat de energiehuishouding binnen uw bedrijf in orde is. Tevens heeft u een uitgebreide rapportage voor het aanvragen of verlengen van een milieu vergunning.

Vooraf aan het door u aangevraagde Alenso energie onderzoek, ontvangt u een opdrachtbevestiging met de daarin vermelde datum waarop het onderzoek zal gaan plaats vinden.

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met Alenso.

U kunt tevens vrijblijvend een offerte opvragen.