Uit onderzoek blijkt dat +/- 40% van onderzochte energiefacturen "energierekening", fouten bevatten. Deze fouten leiden vaak tot teveel en onterecht in rekening gebrachte bedragen. Fout gefactureerde bedragen kunnen oplopen van honderden tot zelfs duizenden euro's.

Alenso heeft een slim systeem ontwikkeld waarmee de energie facturen uitgebreid geanalyseerd worden en energie factuurcontrole kan worden uitgevoerd. Deze hoogwaardige service is bedoeld voor de zakelijke ondernemer, verenigingen, branchevereniging, zwembaden, campings, hotels als ook voor overheids instellingen zoals gemeente en ministerie.

Door een grondige en gedegen analyse van de energiefactuur worden eventuele fouten uit deze energiefacturen gefilterd en gecorrigeerd en wordt financieel energiebeheer toegepast. Tevens kunnen wij ervoor zorg dragen dat eventueel teveel betaalde bedragen tot 5 jaren terug, aan u worden terugbetaald.

Afhankelijk van de afname van elektriciteit als gas kunnen we samen met u het ideale energie factuur controle systeem samenstellen. Hierbij maken wij onderscheid tussen grootverbruikers en kleinverbruikers.


In 2009 verandert de categorie indeling groot/klein -vebruiker gas.
Klik hier voor de indeling groot/klein -verbruiker.

Controle en analyse van de energiefactuur kan op twee manieren worden uitgevoerd:

  1. No Cure No Pay, hierbij wordt de uitgebreide controle en analyse voor u uitgevoerd. Wanneer blijkt dat er onterrecht te veel is betaald, en er een terugvordering wordt uitgevoerd en zal een percentage van de teruggave ten gunste van Alenso worden geboekt. Worden er geen fouten ontdekt en zijn de afrekeningen juist, heeft u gratis gebruik gemaakt van een hoogwaardige dienstverlening en bent u verzekerd van correcte afrekening in het verleden.
  2. Contract, hierbij wordt een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode voor het uitvoeren van de energie factuur controle tegen een vaste vergoeding.


Voordelen van energie factuurcontrole:

  • Controle op juistheid van de energie factuur
  • Uitvoeren van correctie van fouten naar energie leverancier of netwerkbeheerder
  • Overzicht en analyse van afname van energie (gas, elektriciteit)
  • Corrigeren en bijstellen van het te betalen voorschot
  • Fine tuning / bijstelling lopende contract
  • Beknopte of uitgebreide rapportage over de resultaten a.d.h.v. grafieken, toelichting en adviezen voor besparing
  • Terugvordering van teveel betaalde bedragen

Afhankelijk van uw behoefte en wensen wordt een opmaat energie nota controle contract opgesteld. Hiermee heeft u altijd de zekerheid dat de door u te betalen energie factuur correct is.

Indien u meer informatie wenst over de Alenso energie factuur controle neem dan contact met ons op.

DOWNLOAD BROCHURE

Klik hier voor aanmelding voor de Alenso Energie factuur controle.