In 2019 wordt de informatieplicht van kracht. De informatieplicht is van toepassing voor bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen en >25.000m3 aardgas(equivalent) of >50.000kWh verbruik hebben.

Onze deskundige Energiespecialisten ondersteunen bedrijven met het voldoen aan de meldingsplicht. 

Hoe gaan wij te werk:

- Binnen uw bedrijf voeren wij een scan uit op alle energiebesparende maatregelen die op u van toepassing zijn

- Deskundige advisering met de uitvoering van de energiebesparende maatregelen

- De besparingsmaatregelen verwerken wij voor u in het landelijk portaal

- Ook na de meldingsplicht adviseren wij u over besparingsmaatregelen


Hiermee bespaart u energie, verlaagt de CO2 uitstoot en voldoet u aan de meldingsplicht.

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen.