Geen enkele data van de op deze site gepubliceerde gegevens mogen worden gebruikt, gecopieerd of op enigerlei wijze gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Alenso, te noemen beheerder van deze site. De op deze website getoonde informatie wordt door Alenso met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Alenso verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Alenso worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Alenso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.

Alenso aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Alenso opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Alenso alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Alenso niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Alenso worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Alenso uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Alenso worden onderhouden wordt afgewezen.