Wij stellen CO2 footprints op voor alle soorten organisaties zoals Mkb, recreatie, industrie, overheden en gezondheidszorg.

CO2 is een stof die mede verantwoordelijk is voor het broeikaseffect. Bij elk productieproces komt CO2 vrij. Door te berekenen hoeveel CO2 door een bedrijf veroorzaakt wordt, weet een ondernemer hoe groot zijn CO2 footprint is. Door hier bewust van te zijn en op de CO2 uitstoot te sturen, draagt een ondernemer bij aan een beter klimaat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het leidt ook vaak tot een kostenbesparing.

Tot slot verbetert een kleinere CO2 footprint de kansen op het winnen van aanbestedingen.

Een CO2 footprint geeft aan hoeveel de totale uitstoot van broeikasgassen in een organisatie gerealiseerd worden. Alle voorhanden zijnde processen van uw organisatie die het klimaat beinvloeden worden geanalyseerd en in beeld gebracht. Alle onderdelen worden in beeld gebracht in een rapportage.

Wenst u een CO2 footprint voor uw organisatie?? Neem dan contact met ons op.